W ramach działalności statutowej Fundacja świadczy usługi:

– opiekuńcze (usługi świadczone w Dziennym Domu Pomocy ,,Bezpieczny Ogród’’ oraz usługi świadczone w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych),
– terapeutyczne (ćwiczenia usprawniające pamięć, zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, terapia walidacyjna, socjoterapia, filmoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia, koloroterapia)
– rehabilitacyjne (zajęcia ruchowe)

Zajęcia odbywają się w formie grupowej lub indywidualnej, w pracowniach terapeutycznych, pokojach dziennego pobytu.

Ponadto, Fundacja prowadzi mieszkania wspomagane, których celem jest podtrzymywanie u osób niesamodzielnych w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.