Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – osoba sprzątająca
w mieszkaniach wspomaganych

w ramach projektu pt. ,,TĘCZOWA PRZYSTAŃ- mieszkania wspomagane drogą do samodzielności i włączenia społecznego’’
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Biznesu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – osoba sprzątająca w mieszkaniach wspomaganych.

WYMAGANIA:
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

WYMAGANIA DODATKOWE:

– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,

– dobra organizacja pracy,

– skrupulatność, sumienność, silna motywacja do pracy

– wysoka kultura osobista, komunikatywność

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

– dbanie o czystość i porządek w mieszkaniach wspomaganych (utrzymanie czystości w toaletach i łazienkach, mycie okien, odkurzanie wykładzin, pranie zasłon, czyszczenie mebli oraz aneksów kuchennych itd.)

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

– praca w mieszkaniach wspomaganych znajdujących się w budynku przy ul. Tatarakowa 4, w Niedrzwicy Kościelnej, 24-220 Niedrzwica Kościelna,

– umowa o pracę, etat.

WYMAGANE DOKUMENTY:

– CV

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do dnia 30 sierpnia 2019 r. w Biurze Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Biznesu z siedzibą przy ul. Tatarakowa 4, 24-220 Niedrzwica Kościelna.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 609-949-607.

Marzena Malesa

Prezes Fundacji

Recommend
Share
Tagged in